वित्तीय संस्थाका सेवाहरु (Facilities)

संस्थाले समूहमा आवद्ध हुने सदस्यहरु तथा वाह्य सेवा ग्राहीहरुलाइ समेत सुविधा पुग्ने हेतुले समयानुकुल विभिन्न वित्तिय सेवाहरु प्रदान गर्ने छ ।

  • बचत कार्यक्रमहरु
  • कर्जा कार्यक्रमहरु
  • र्मिटान्स सुविधाहरु